Schoolgids en schoolplan

Schoolgids

In onze schoolgids beschrijven we hoe we onderwijs geven en welke sfeer we proberen te maken op school. We leggen er ook verantwoording in af over onze manier van werken en de behaalde resultaten.
De gids is bedoeld voor ouders die al kinderen bij ons op school hebben, én voor ouders van toekomstige leerlingen. 

Bijlage

Bij de schoolgids hoort een bijlage van zaken die elk schooljaar opnieuw worden vastgesteld, zoals de vakantiedagen, groepsindeling en diverse adressen en telefoonnummers. 

Jaarplanning

Alle activiteiten die in een schooljaar plaatsvinden, staan in de agenda van SocialSchools. De planning wordt regelmatig aangepast. 

Schoolplan

De school heeft haar verplichtingen omschreven in het schoolplan.