English Lessons

We gebruiken in de groepen 1 t/m 3 de methode I-pockets. In de groepen 4 t/m 8 staat de methode Discovery Island centraal.