Communicatie

Communicatie vindt plaats door middel van schriftelijke en/of mondelinge informatie, rapportage over het wel en wee van de leerling, rapportavonden (2 keer per jaar) en ouderavonden met een speciaal thema. Verder zijn er ook open lessen, bijvoorbeeld van de Kanjertraining.

Andere contactmogelijkheden zijn:

  • informatie in de nieuwsbrief die gemiddeld 1 keer per 6 weken verschijnt
  • inloop weken verspreid over het schooljaar
  • de beveiligde online applicatie Social Schools, die ook op de smartphone of tablet te downloaden is.