Communicatie

Communicatie vindt plaats door middel van schriftelijke en/of mondelinge informatie, rapportage over het wel en wee van de leerling, rapportavonden (2 keer per jaar) en ouderavonden met een speciaal thema. 

Andere contactmogelijkheden zijn:

  • informatie in de nieuwsbrief die gemiddeld 1 keer per 6 weken verschijnt
  • inloop weken verspreid over het schooljaar
  • de beveiligde online applicatie Social Schools, die ook op de smartphone of tablet te downloaden is.