Missie en visie

Missie

We zijn een professionele organisatie, die vanuit de  christelijke grondwaarden, kinderen begeleidt naar hun toekomst. We helpen hen competenties te ontwikkelen om op grond van deze waarden een bijdrage leveren aan de toekomstige maatschappij.
Kernwaarden zijn daarbij openheid, sociale bewogenheid, liefde en plezier. Deze waarden kenmerken ons handelen op de Prinses Beatrixschool.

Visie

Onderstaande items vinden we op de Prinses Beatrixschool belangrijk:

  • Aandacht voor verschillen, wij vinden het van essentieel belang dat er oog is voor ieder kind dat zich steeds verder mag ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau, hierbij gebruik makend van de eigen talenten.
  • Vertrouwen hebben in elkaar, vertrouwen op verschillende niveau’s (kind – kind, kind – leerkracht, leerkracht – leerkracht, leerkracht – ouders)
  • Respect voor een ander, wij volgen o.a. de visie van de Kanjertraining.

Wij bieden uitdagend en interactief onderwijs waarbij veel ruimte is voor ontdekken en ervaren, ook krijgen de leerlingen de mogelijkheid de eigen creativiteit en talenten verder te ontwikkelen. We werken elke dag hard aan een veilige leeromgeving. We realiseren ons dat alle leerlingen op een verschillende manier leren. We komen hieraan tegemoet door het gebruik van afwisselende werkvormen in onze lessen. Zoals vormen van bewegend leren en samenwerkend leren.

De instructie baseren wij op het Expliciete Directe Instructie model (EDI). We vinden het belangrijk dat kinderen weten wat ze leren en zich hier verantwoordelijk voor voelen (eigenaarschap). Leerlingen en leerkrachten werken op een motiverende manier en met enthousiasme aan het behalen van het  lesdoel. 

Expliciete Directe Instructie (EDI)

Op de Prinses Beatrixschool werken alle leerkrachten met het EDI-model. Het EDI-model is een lesmodel dat uitgaat van een hele goede instructie door de leerkracht en de leervermogens van kinderen.

Het EDI-model ondersteunt kinderen bij het stapsgewijs en actief eigen maken van de lesstof. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en kunnen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Door deze manier van lesgeven, wordt tegemoet gekomen aan de verschillen tussen leerlingen. Het EDI-model geeft veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding.