Schoolleiding en team

Schoolleiding

Astrid Sloof

Team

We zijn een enthousiast team, dat bewust heeft gekozen om te werken op een protestants-christelijke school, dat met zorg en liefde kinderen wil begeleiden op weg naar volwassenheid.

 • 1/2a – Linda Luiten en Chayenne van der Hoorn
 • 1/2b – Corita Meijer
 • 1/2c – Conny Wenteler en Elly Maarleveld
 • 3a – Arianne van Kesteren en Sytske de Jong
 • 3b – Marit Faas en Else Verhagen
 • 4 – Petra van Brummelen
 • 5 – Annemarie Dekema en Ina van Lunteren
 • 6 – Claudia de Mik, 
 • 7/8 – Steven Westmaas
 • Muziekleerkracht: Daniëlle van der Bas
 • Onderwijsassistenten: Cobie van Meijeren en Marisja Kalai
 • Gymnastiek: Jan Folsche (woensdag)
 • Intern begeleiders: Arianne van Kesteren en Elsbeth Neven
 • Administratie: Anneke Blonk
 • Conciërge: Kirsten van Greuningen

Vervanging

Ons schoolbestuur, De Vier Windstreken, beschikt over een vervangingspool van invalleerkrachten. Bij afwezigheid van een vaste leerkracht kunnen deze collega’s gebeld worden. We proberen de vervanging zoveel mogelijk met één invalleerkracht op te lossen. Helaas is dit niet altijd mogelijk.
Het kan zelfs voorkomen dat er helemaal geen invalleerkracht meer beschikbaar is. In zo’n geval zoeken we intern naar een oplossing. Lukt dat niet, dan mogen de kinderen een dag thuis blijven.