Onderwijsconcept

Weektaken

De leerlingen werken met weektaken en krijgen op vaste momenten instructie op hun eigen niveau. Bijv. een leerling uit groep 4 volgt de instructie rekenen van groep 6 en krijgt instructie spelling op niveau groep 5.

Ononderbroken leerproces

We willen bereiken dat ieder kind een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces doormaakt en die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.
De onderwijsleerpakketten die we gebruiken of nog zullen aanschaffen waarborgen dit leerproces en de wettelijke plicht om aan de kerndoelen te voldoen.

We bieden gestructureerd onderwijs: we hebben duidelijke regels en afspraken, waarbij het leren omgaan met elkaar en het samenwerken belangrijk zijn.

Leren plannen

We leren leerlingen plannen, en gebruiken daarvoor een keuzebord, een programma op het bord, een agenda, dagritmekaarten en weektaken.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Naast de cognitieve overdracht vinden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling erg belangrijk. Daarom besteden wij ruime aandacht aan de sociale vaardigheden, onder andere door gebruik van de Kanjertraining.