Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen. De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders.

De MR spreekt een woordje mee in de zaken die vooral met het schoolbeleid te maken hebben. Onderwerpen die bijvoorbeeld behandeld worden zijn: de onderwijskundige werkwijze, de communicatie, ouderparticipatie, huisvesting, de groepenverdeling  en de algemene gang van zaken in en om de school.
Overlegpartner voor de MR is de directeur van de school.
De MR komt regelmatig bij elkaar. De MR is vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van alle scholen van de stichting De Vier Windstreken.

Het jaarverslag van het voorgaande schooljaar wordt na de zomervakantie gepubliceerd.