Ouderbijdrage en andere kosten

De ouderbijdrage is € 40,- voor het eerste kind en € 35,- voor elk volgend kind. Voor instromers na 1 januari wordt € 20,00 gerekend. De ouderbijdrage is vrijwillig.

Het schoolkamp voor leerlingen van groep 8 kost € 50,-.