Ouderbijdrage en andere kosten

De ouderbijdrage is € 40,- . Voor instromers na 1 januari wordt € 20,00 gerekend. De ouderbijdrage is vrijwillig.

Het schoolkamp voor leerlingen van groep 8 kost € 65,-.