Ouderbijdrage en andere kosten

De ouderbijdrage is € 45,- . Voor instromers na 1 januari wordt € 30,00 gerekend. De ouderbijdrage is vrijwillig.

Het schoolkamp voor leerlingen van groep 8 kost € 65,-.