Sponsoring

We gebruiken geen sponsorgelden voor de bekostiging van personeel. Wel kan bij de organisatie van feesten of andere extra activiteiten voor de leerlingen een beroep worden gedaan op ouders of bedrijven in Bodegraven om in de kosten bij te dragen. We houden ons dan aan criteria die in de schoolgids staan.