Ongevallenverzekering

Alle leerlingen zijn gedurende de schooluren tegen ongevallen verzekerd. (plus de rest van de tekst uit de schoolgids). Ook het uur voor en na schooltijd, als de kinderen onderweg zijn van of naar school, valt onder de dekking. Voor deze verzekering wordt geen extra bijdrage gevraagd. In voorkomende gevallen kan bij de schoolleiding een formulier worden aangevraagd waarop de schade ten gevolge van een ongeval kan worden aangemeld. Deze verzekering geldt ook tijdens sportdagen, schoolreisjes, schoolkamp, excursies enzovoorts.

WA-verzekering

Indien uw kind op school schade lijdt die in formele zin een gevolg is van nalatigheid van de school, kunt u de schoolleiding of het bestuur aansprakelijk stellen voor de schade. Veel voorkomende kleine ongelukjes, bijvoorbeeld verf in de kleding of een bril die sneuvelt, kunnen niet op de school worden verhaald. In de regel zijn er voldoende maatregelen genomen om kinderen veilig te laten spelen en werken.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.