Schoolcommissie

De schoolcommissie organiseert in overleg en samenwerking met de directie en leerkrachten diverse evenementen en verleent praktische ondersteuning daarbij. De kerstviering, sport- en speldag, het schoolreisje en de ouderavond zijn een paar voorbeelden hiervan.

Bij al haar activiteiten roept de schoolcommissie zo nodig hulp in van ouders.

De leden

Meindert Jan van Wijngaarden, penningmeester
Tessa Langerak, voorzitter
Gerdine Knuisting Neven, algemeen lid
Aly Kortekaas, algemeen lid
Anita Versloot, algemeen lid
Christina Soet, secretaris
Michelle de Jong, algemeen lid
Caroline Stolk, algemeen lid
Elles Brouwer, algemeen lid
 

Contact

Indien u contact zoekt met ons, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk doen bij de secretaris. Het is ook mogelijk een van de andere leden aan te spreken.

Ons e-mail adres is: sc.pbs@d4w.nl