Schoolcommissie

De schoolcommissie organiseert in overleg en samenwerking met de directie en leerkrachten diverse evenementen en verleent praktische ondersteuning daarbij. De kerstviering, sport- en speldag, het schoolreisje en de ouderavond zijn een paar voorbeelden hiervan.

Bij al haar activiteiten roept de schoolcommissie zo nodig hulp in van ouders.

Het e-mail adres van de schoolcommissie is: sc.pbs@d4w.nl