Leerlingparticipatie

In de leerlingenraad zitten acht kinderen. Ze worden gekozen uit de groepen 5 tot en met 8. Ze vergaderen ongeveer vier keer per jaar onder leiding van de directie. De leerlingenkomen zelf met onderwerpen waarover ze willen praten, maar ook vraagt de directie aan hen wat ze van bepaalde zaken vinden. De leerlingen leren op deze manier ook veel over vergaderen.