Passend onderwijs

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben organiseren wij Passend Onderwijs. Dit omvat extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, extra hulpmiddelen en onderwijs op een speciale school. Belangrijk om te weten is dat kinderen niet ‘op’ Passend Onderwijs zitten. Het gaat voornamelijk om het maken van passende leerstof per kind. Dit geeft elk kind de mogelijkheid zich op eigen tempo te ontwikkelen.  

Wij organiseren drie keer per jaar een overleg van het schoolondersteuningsteam (SOT). Tijdens dit overleg wordt door verschillende interne- en externe partijen gekeken waar de specifieke onderwijsbehoefte van bepaalde leerlingen liggen. In overleg met de Interne Begeleider (IB’er) kunnen leerkrachten kinderen aanmelden voor dit SOT-overleg. Ouders worden vanzelfsprekend geïnformeerd over de inbreng en zijn meer dan welkom dit overleg bij te wonen.