Ziek melden

Ziekmelding dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden. Mondeling op school of op telefoonnummer 0172 61 28 78 voor aanvang van de lessen.
Dit geldt ook voor een bezoek aan de huisarts, tandarts of specialist. Plan deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd.