Verlof vragen

Voor verlofaanvragen dient u minimaal zes weken van te voren contact op te nemen met de directie. In welke situaties dit wordt toegekend, kunt u vinden in onze schoolgids.

Het aanvraagformulier voor dit verlof vindt u hiernaast.

 

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim):
Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op.
Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op.
Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt,  zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.
De leerplichtambtenaren Bodegraven-Reeuwijk.