Schoolleiding en team

Schoolleiding

Astrid Sloof

Team

We zijn een enthousiast team, dat bewust heeft gekozen om te werken op een protestants-christelijke school, dat met zorg en liefde kinderen wil begeleiden op weg naar volwassenheid.

           Groep 1, instroomgroep Chayenne van der Hoorn en Cobie van Meijeren

1/2a Conny Wenteler  en Elly  Maarleveld

1/2b  Corita Meijer

3     Arianne van Kesteren en Sytske de Jong

4     Rebecca van Ee en Ina van Lunteren

5/6   Kimberly van Ee, op maandag/dinsdag en donderdagmorgen heeft groep 6 Annemarie Dekema als juf.

7      Claudia de Mik  

8      Steven Westmaas

Onderwijsassistent: Marisja Kalai

Gymnastiek Jan Folsche (woensdag)

Intern begeleider Arianne van Kesteren en Elsbeth Neven

Arrangementbegeleiding Elsbeth Neven 

Administratie Anneke Blonk

Conciërge Kirsten van Greuningen

 

Vervanging

Ons schoolbestuur, De Vier Windstreken, beschikt over een vervangingspool van invalleerkrachten. Bij afwezigheid van een vaste leerkracht kunnen deze collega’s gebeld worden. We proberen de vervanging zoveel mogelijk met één invalleerkracht op te lossen. Helaas is dit niet altijd mogelijk.
Het kan zelfs voorkomen dat er helemaal geen invalleerkracht meer beschikbaar is. In zo’n geval zoeken we intern naar een oplossing. Het kan zijn dat er groepen gecombineerd worden of dat de kinderen over andere groepen worden verdeeld. In principe sturen we geen kinderen naar huis.