Hiernaast kunt u het Zorgplan lezen van onze school.
Ook is het School ondersteuningsplan hier te lezen. Hierin wordt beschreven wat wij kinderen kunnen bieden.