Missie en visie

Missie

We zijn een professionele organisatie, die vanuit de drie christelijke grondwaarden, Geloof, Hoop en Liefde, kinderen begeleidt naar hun toekomst. We helpen hen competenties te ontwikkelen om op grond van deze waarden een bijdrage leveren aan de toekomstige maatschappij.
Kernwaarden zijn daarbij openheid, sociale bewogenheid, liefde en plezier. Deze waarden kenmerken ons handelen op de Prinses Beatrixschool.

Visie

Ieder mens is uniek en in ieder kind schuilen unieke talenten. Onze leerkrachten verstaan de kunst om deze talenten aan te spreken. Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten en groeien zij uit tot mooie mensen, die elk naar hun eigen vermogen kunnen bijdragen aan de samenleving.
Vanuit deze visie accepteren en waarderen we elkaar met respect voor ieders eigenheid. In onze scholen werken talentvolle leerkrachten en talentvolle leerlingen gezamenlijk aan een betekenisvolle toekomst!

Christelijke identiteit

We zijn een protestants-christelijke school.

We geven dat in de school vorm door aan de kinderen de bijbelverhalen te vertellen, samen met hen te praten over de waarde van deze verhalen voor ons dagelijks leven, samen te bidden en bijbelliederen te zingen. 

Daarnaast  vieren we de christelijke feestdagen in de kerk of op school.

Verder besteden we rondom de kinderen veel aandacht aan de individuele zorg, het omzien naar en het tonen van belangstelling voor elkaar, het dragen van verantwoordelijkheid, respect hebben voor anderen en het gebruikmaken van ieders kwaliteiten.